In deze disclaimer willen wij als Fitplein BV onze rechten aankaarten. De tekst op deze site is met zorg geschreven. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Fitplein BV is niet aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de site. De informatie op onze websites is bedoeld voor gezonde personen van 18 jaar of ouder. De getoonde beelden en/of meningen in teksten en video´s op deze site zijn niet altijd de mening van Fitplein. De webmaster en de auteurs zijn niet aansprakelijkheid voor schade door het toepassen van de beschreven adviezen en suggesties. Fitplein.nl is niet aansprakelijk voor bijwerkingen, klachten of gezondheidsproblemen als resultaat van op de site aangeboden informatie. Fitplein BV, en personen gelinkt aan Fitplein BV zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Ook niet als die het gevolg zijn van het gebruik van informatie op deze website. Dit geldt ook voor websites verbonden aan deze site. Fitplein BV kan altijd en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de website. Dit kan ook gedaan worden in deze disclaimer en in andere voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Fitplein BV niet garanderen dat de informatie volledig en/of actueel is. Ook hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De eigenaars van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele fouten en/of tekortschietingen.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat zijn eigendom van Fitplein BV of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Websites

Deze disclaimer heeft betrekking op alle websites die onder de verantwoordelijkheid van Fitplein BV worden ontwikkeld en beheerd.